کافه سرگرمی

اولین کارناوال‌ شادی در دوره رضاشاه پهلوی

۹۵-۰۶-۰۸

بر اساس منابع تاریخی برگزاری اولین‌ کارناوال‌ها در ایران به سال ۱۳۱۱ و دوران رضاشاه پهلوی برمی‌گردد. در سال ۱۳۱۱ خورشیدی حداقل دو کارناوال شادی در ایران برگزار شد که از آن‌ها تعداد معدودی عکس به جا مانده است.  

۱۱

۱۲

۲

منبع: فرادید

0