کافه سرگرمی

تصاویر دیده نشده از تفریح محمدرضا شاه و ثریا در ساحل”میامی”

۹۵-۰۶-۱۸

پس از آنکه علیرضا پهلوی برادر محمدرضا شاه در آبان سال ۱۳۳۳ در یک سانحه هوایی جان باخت مساله فرزند نداشتن شاه و خلاء ولیعهد در دربار مطرح شد و شاه و ثریا که هنوز صاحب فرزندی نشده بودند برای آزمایشات پزشکی عازم ایالات متحده امریکا شدند.

به گزارش مجله تاریخ فرادید، ثریا اسفندیاری دومین همسر محمدرضا شاه که در بهمن ۱۳۲۹ به عقد شاه درآمد همزمان با وقایع مهمی چون به قدرت رسیدن مصدق، ملی شدن صنعت نفت و نیز کودتای ۲۸ مرداد و سرنگونی دولت وارد دربار پهلوی شد. ثریا خیلی زود توانست با وجود روابط سردش با شمس و اشرف پهلوی جایگاه خود را در دربار مستحکم کند و بر تصمیمات شاه اثر بگذارد؛ نقل است که او در این زمان شاه را علیه مصدق تحریک می کرد و حتی در جریان کودتا او را برای صدور فرمان نخست وزیری تیمسار زاهدی تشویق کرد. همچنین وی در مقطعی از عملیات کودتا پیام های سری مقامات امریکایی را به شاه می رساند.   

با این حال پس از آنکه در آبان ۱۳۳۳ علیرضا برادر تنی شاه بر اثر سانحه هوایی جان باخت جایگاه او شروع به تزلزل کرد چرا که خانواده پهلوی بیش از پیش نگران خلاء ولیعهد و نداشتن فرزند پسر از سوی شاه ایران شدند. تا آن زمان هنوز ثریا نتوانسته بود فرزندی برای شاه بیاورد و این دربار را نگران می کرد.   
شاه و ثریا یکسال پس از کودتای ۲۸ مرداد در اواخر شهریور ۱۳۳۳ عازم ایالات متحده شدند تا ضمن گذراندن تعطیلات تابستانی تحت نظر پزشکان قرار گیرند. گفته می شود زوج سلطنتی در این کشور تحت آزمایشات دقیق پزشکی قرار گرفتند و در نهایت نیز به آنها اعلام شد که سالم هستند و هیچ مانعی برای فرزندآوری آنها وجود ندارد. با این حال صبر شاه و دربار ۳ سال بیشتر ادامه نیافت و ثریا در بهمن ۱۳۳۶ از شاه جدا شد و کشور را ترک کرد.
 
در جریان سفر سال ۱۳۳۳ شاه و ملکه به امریکا “رابرت کلی” عکاس امریکایی با آنها همراه شد تا گزارشی مصور از این سفر تهیه کند؛ در آن زمان از آنجا که اعلام شده بود زوج سلطنتی برای گذران تعطیلات به امریکا سفر کرده اند و اخبار معاینه و درمان آنها در رسانه ها منعکس نشد عکاس امریکایی سعی در پوشش تصویری خوشگذرانی شاه و ثریا داشت. بخش قابل توجهی از عکس های او قایق سواری، شنا و موج سواری محمدرضاشاه در سواحل میامی را نشان می دهد.
۸۰۲۳۵_۷۸۲
 –
۸۰۲۳۶_۴۰۶
 –
۸۰۲۳۷_۵۵۳
۸۰۲۴۲_۷۱۲
۸۰۲۴۱_۲۸۷
۸۰۲۴۰_۷۲۹
۸۰۲۳۹_۲۸۲
۸۰۲۳۸_۳۶۹
۸۰۲۴۳_۳۴۸
۸۰۲۴۴_۱۱۱
۸۰۲۴۵_۹۸۳
۸۰۲۴۶_۵۳۸
۸۰۲۴۷_۴۳۸
منبع: فرادید
0