کافه سرگرمی

محل نگهداری تاج محمدرضا شاه پهلوی

۹۵-۰۵-۲۰

تصویری از محل نگهداری تاج محمدرضا شاه پهلوی در خزانه جواهرت سلطنتی در سال ۱۳۵۰ هجری شمسی؛ این تاج با نام تاج پهلوی یا تاج سلطنتی بدستور رضاشاه پهلوی ساخته و در تاجگذاری او و جانشینش محمدرضا شاه استفاده شد. تاج پهلوی هم اکنون در خزانه بانک مرکزی ایران (موزه جواهرات ملی) نگهداری می‌شود. عکس فوق را “ونفیلد پارک” برداشته است.

۷۴۱۰۷_۶۶۶

منبع: فرادید

0