کافه سرگرمی

افشاگری همسر سابق پوپک گلدره بعد از ده سال+فیلم

امیر غفارمنش پس از گذشت ده سال از فوت پوپک گلدره به بیان خاطرات از همسر سابقش پرداخت. – 3+